Hotell

Hoteller kan bruke elektronisk hylleetikett (ESL) for å søke i kantiner, møterom og varehus.

Nøyaktige data levert av informasjonsbasert driftsmodus for ledere for å ta beslutninger raskt.De kontrollerbare kostnadene som utstyr, papir og blekk kan reduseres effektivt.Også arbeidskostnadene og feilraten er redusert.

RIU hotellkjede【spansk】】


Send din melding til oss: